Improviserad dans och teater

Improviserad dans och teater

Vill du bredda din förmåga att uttrycka dig kroppsligen och få en ökad kroppslig medve-tenhet? Under en helg får du testa på att vidga ditt teaterimprovisatoriska perspektiv och fördjupa dig i rörelse och kroppens förmåga till uttryck genom bland annat improvisation. Vi kommer även arbete med koreograferat material samt skapande dans.
Du kommer att få testa på den moderna dansens grunder som utgår ifrån kroppens naturliga rörelser. Vi kommer även leka med improvisation utifrån dansens grunder för att sedan applicera och utforska det i teaterimprovisationens värld.
Kursen vänder sig till dig som har hållit på med improvisationsteater ett tag och vill för-djupa dig i din fysiska medvetenhet (du ska minst ha gått breddning/träning). Du behöver inte ha några förkunskaper i dans.
Kom i mjuka kläder och var beredd på att arbeta barfota.

Kursledare är Stina O’Connell. Kursledare och teaterimprovisatör på SIT sedan 2008. Danspedagog och dansare med utbildning på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Hon arbetar sedan 2005 som danspedagog.