City Life

rapport från din egen lyckliga gata

Vi möter förmodligen fler nya ansikten på en dag än vad mormors mor gjord under hela sitt liv. Vår värld är full av intryck, information och möjligheter, men också av stress och rädsla.

City life är en improviserad pjäs om alla dessa intryck och hur det påverkar oss som individer och som kollektiv. Det är en föreställning som förändras från kväll till kväll och som hanterar vår samtid när vi är mitt inne i nuet.

Publiken får följa fyra personer under en dag i deras liv, det är alltid dagens datum och handlingen utspelar sig i den stad vi befinner oss (i skrivande stund ett vintrigt, halt, polisavspärrat Stockholm under folkmordskonferensen). Ögonblick ur vardagslivet varvas med intryck från världshändelser och blir en unik poetisk betraktelse av Sverige idag. Formen är snabb, vild, personlig och brännande aktuell.