Kursverksamhet

I EN KURS PÅ STOCKHOLMS IMPROVISATIONSTEATER
träffas lärare, it-konsulter, journalister, målare, studenter, lagerarbetare och alla upptänkliga människor med varierande bakgrund för att träna sig i improvisation. Vissa har som mål att arbeta med teater på olika sätt, men de allra flesta går en kurs för att ha roligt och utveckla sig själv.

Stockholms Improvisationsteater arbetar med åtta förmågor som vi menar ger människor möjlighet att improvisera. I kursverksamheten vill vi ge våra deltagare möjlighet att erövra, utveckla och förfina dessa förmågor.

De åtta förmågorna är:
* Fantasi
* Spontanitet
* Medspelarskap
* Kroppslighet
* Musikalitet
* Rumslighet
* Karaktärsgestaltning
* Berättande

VÅRA KURSSTEG
BAS – nybörjarkurs i improvisationsteater
Under lekfulla former går vi går igenom improvisationsteaterns grunder såsom acceptera/blockera, spontanitet, fantasi och medspelarskap.

BREDDNING – fortsättningskurs i improvisationsteater
Under breddning arbetar vi med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.
Förkunskaper: Baskurs

FÖRDJUPNINGSKURS i improvisationsteater
Under fördjupningskursen läggs stort fokus på den sceniska gestaltningen och medspelarskap och vi repeterar och fördjupar improvisatörens alla åtta förmågor.
Förkunskaper: Baskurs och breddningskurs

FOKUSKURS i improvisationsteater
Under en fokuskurs fokuserar vi och arbetar mer intensivt med alla redskap en improvisatör kan behöva. Vi har olika fokusinriktningar. Välj den som passar dig bäst!
Förkunskaper: Baskurs, breddningskurs och fördjupningskurs

PRODUKTIONSKURS
Vill du ta steget och stå mer på scen samt arbetar mer intensivt med en grupp, då ska du söka till en av våra produktionsgrupper.Förkunskap: Minst 4 terminer.

IMPROAKADEMIEN
Det högsta kurssteget på Stockholms Improvisationsteater. I denna kurs förfinar du dina kunskaper som improvisatör. Förkunskaper: Minst 6 terminer. Intag sker via audition.