Courses in improv with Stockholms Improvisationsteater hösten 2021

KURSER I IMPROVISATIONSTEATER
Vårterminen 2022

KVÄLLSKURSER:

Gratis Prova På Impro
Bas –improvisationsteater för nybörjare
Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer

Fördjupning XXL
Fördjupning Scener & längre historier

Fokus: Scener och Games
Fokus: Långform
Fokus: Improvisera Sång

INFO
Villkor vid anmälan till kurs PDF

FAQ Coronapolicy
Kursplan

Vår kursverksamhet sker i samarbete med SENSUS studieförbund
Persondata hanteras enligt GDPR

Gratis Prova På Impro

Är du nyfiken på impro? Har du velat gå en kurs men inte haft möjlighet? På våra prova på-tillfällen har du möjlighet att på ett roligt och lekfullt sätt testa på grunderna i improvisation. Du som redan går en kurs hos oss, ta med en vän och kom!

På en kurs i improviserad teater får du lära dig att använda din fantasi, spontanitet, kreativitet och att samspela med andra medspelare.Hos oss träffas människor med varierande bakgrund för att träna sig i improvisation, för att ha roligt, för att utvecklas eller både och.
Prova på impro är gratis, men föranmälan krävs.


KURS: 02203
Kursgånger: 1
Datum: 2022-01-27
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
FULLBOKAD
....................................


KURS: 02204
Kursgånger: 1
Datum: 2022-02-03
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
FULLBOKAD
.....................................

KURS: 02205
Kursgånger: 1
Datum: 2022-02-10
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................

KURS: 02206
Kursgånger: 1
Datum: 2022-02-17
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................

KURS: 02207
Kursgånger: 1
Datum: 2022-02-24
Veckodag: Torsdag
Tid: 19.40 - 20.40
Pris: 0 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION" vid Sigtunagatan 16
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................

 

Bas –improvisationsteater för nybörjare

För dig som har ingen eller liten erfarenhet av improvisation.

I en baskurs arbetar vi med grunderna i improvisationsteater i form av lekar och övningar. Dessa ger dig de första verktygen till improvisationsteater. Vi arbetar framför allt med fantasi, spontanitet och medspelarskap.

Detta är en utmärkt kurs för dig som vill bli tryggare med att prata inför folk, börja lita mer på din egen fantasi och kreativitet eller bara vill ha väldigt roligt en gång i veckan.

KURS: 2201
Kursgånger: 10
Datum: 2022-01-20 -2022-03-31
Veckodag: Torsdag
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3150 kr
Kursledare: Matilda Swahn
Kursplats: Tage Granit, Crawfords väg 14 i Vasastan
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................


KURS: 2202
Kursgånger: 10
Datum: 2022-01-18 -2022-03-29
Veckodag: Tisdag
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3150 kr
Kursledare: Stina O´Connell
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "ANNEXET"
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................


KURS: 2203
Kursgånger: 10
Datum: 2022-02-07 - 2022-05-02
Veckodag: Måndag
Uppehåll: 28 feb, 11 och 18 april
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3150 kr
Kursledare: Kristina Abelin
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................


KURS: 2204
Kursgånger: 10
Datum: 2022-02-14 - 2022-05-09
Uppehåll: 28 februari, 11 och 18 april
Veckodag: Måndag
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3150 kr
Kursledare: Johan Lidman
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................


KURS: 2230
Kursgånger: 10
Datum:  2022-02-23 - 2022-05-11
Veckodag: onsdag
Uppehåll: 2 mars och 13 april
Tid: 17.3o - 19.30
Pris: 3150 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Kursledare: Angelica Regnell
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................
 

Breddning – fortsättningskurs i improvisationsteater: Scener och karaktärer

En Breddningskurs riktar sig till dig som gått minst en termins nybörjarkurs Bas på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande. .

I kursen Breddning Scener och Karaktärer tränar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att spela spännande scener med trovärdiga eller fantasifulla karaktärer. Vi fortsätter även arbetet med improvisatörens åtta förmågor, med tonvikt på spontanitet, fantasi och medspelarskap. Mer tid ges också till att reflektera kring de olika förmågorna och vad som sker i scenerna.

I kursen ingår också en frivillig rookieföreställning som är ett första möte med publik. Vår kursverksamhet sker i samarbete med SENSUS studieförbund


KURS: 2206
Kursgånger: 10
Datum: 2022-01-13 - 2022-04-24
Veckodag: torsdag
Uppehåll: 3 mars
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3300 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater "STUDION"
Kursledare: Stefan Andersson
FULLBOKAD
...........................................


KURS: 2224
Kursgånger: 10
Datum:  2022-02-07 - 2022-05-02
Veckodag: måndag
Uppehåll: 28 februari, 11 och 18 april
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3300 kr
Kursplats:TAGE GRANIT Crafoordsväg 14 i Vasastan
Kursledare: Michael Håkansson
Ja, jag vill anmäla mig nu!
...........................................


KURS: 2219

Kursgånger: 10
Datum:  2022-01-25 - 2022-04-05
Veckodag: Tisdag
Uppehåll: 1 mars
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 3300 kr
Kursplats:TAGE GRANIT Crafoordsväg 14 i Vasastan
Kursledare: Viktor Öberg
FULLBOKAD
...........................................


KURS: 2229

Kursgånger: 10
Datum: 2022-02-23 - 2022-05-11
Veckodag: Onsdag
Uppehåll: 2 mars
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3300 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteaters "STUDION"
Kursledare: Caroline Falk
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................
 

Fördjupning XXL

De här kurserna riktar sig till dig som gått nivåerna Bas och Breddning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

I den här extra långa kursen fördjupar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att improvisera längre historier. Vi tränar oss i att bygga plattformar, bryta scener, effektivt berättande, spela fram huvudkaraktär, ta och ge fokus samt att höja insatser. Vi kommer även att fortsätta arbetet med att hitta trovärdiga och fantasifulla karaktärer.

Du kommer få en större säkerhet som improvisatör då du har förståelse för vad scener och historier behöver för att fungera. Här lägger vi stort fokus på den sceniska gestaltningen och medspelarskap, men vi arbetar fortfarande med improvisatörens alla åtta förmågor, under lekfulla och kravlösa former. I kursen ingår också två frivilliga rookieföreställningar

VIKTOR ÖBERG är sedan 10 år verksam som improvisatör, pedagog och ljussättare vid Stockholms Improvisationsteater. Han är en mycket uppskattad kursledare vars kännetecken är massor av spontanitet, humor, värme och engagemang för sina elever.

KURS: 2213
Kursgånger: 14
Datum: 2022-01-17 - 2022-05-09
Veckodag: Måndag
Uppehåll: 28/2 ,11/4 och18/4
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 4900 kr
Kursplats:Stockholms Improvisationsteater
Kursledare: Viktor Öberg
Ja, jag vill anmäla mig nu!
...............................................


Fördjupning Scener & längre historier

De här kurserna riktar sig till dig som gått nivåerna Bas och Breddning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

I den här kursen fördjupar vi oss särskilt i improvisationsteaterns olika tekniker för att improvisera längre historier. Vi tränar oss i att bygga plattformar, bryta scener, effektivt berättande, spela fram huvudkaraktär, ta och ge fokus samt att höja insatser.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med att hitta trovärdiga och fantasifulla karaktärer. Du kommer få en större säkerhet som improvisatör då du har förståelse för vad scener och historier behöver för att fungera.
Här lägger vi stort fokus på den sceniska gestaltningen och medspelarskap, men vi arbetar fortfarande med improvisatörens alla åtta förmågor, under lekfulla och kravlösa former.
I kursen ingår också en frivillig rookieföreställning

KURS: 2221
Kursgånger: 10
Datum: 2022-02-09 - 2022-04-27
Veckodag: Onsdag
Uppehåll: 2 mars och 13 april
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3500 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater scenen/Gula rummet
Kursledare: Johan Dahlgren
Ja, jag vill anmäla mig nu!
.....................................
 

Fokus: Föreställning

Den här kursen riktar sig till dig som gått nivåerna Bas, Breddning och Fördjupning/Träning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

Vi tar tillsammans fram ett föreställningsformat. Under terminen tränar vi sedan på att utveckla de tekniker som du som improvisatör behöver för att spela det framtagna formatet. Fokus ligger på att skapa en samspelt och trygg grupp där du kan utvecklas individuellt som improvisatör. Kursledare Eva Löfgren jobbar gärna med att hitta utrymmet för publikens känslor och fantasier, komplexiteten i karaktärer och deras relationer samt musik och rörelse.

I kursen ingår två föreställningar och ett heldagsrep

OBS. Det här är en avancerad kurs och vi kommer att sträva efter en jämnast möjliga nivå på deltagarna. Intagning till kursen sker via rekommendation, en anmälan är endast en intresseanmälan.

EVA LÖFGREN är en erfaren ledare och improvisatör som lett kurser inom improvisationsteater på olika nivåer i många år. I sitt ledarskap fokuserar hon på att skapa en välfungerande grupp som har roligt tillsammans. Eva är mån om att situationsanpassa ledarskapet till vad den unika gruppen ska uppnå tillsammans.

KURS: 2211
Kursgånger: 14
Datum: 2022-01-17 - 2022-05-09
Veckodag: Måndag
Uppehåll: 28/2 ,11/4 och 18/4
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 5180 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater
Kursledare: Eva Löfgren
FULLBOKAD
..................................................

Fokus: Scener & Games

Den här kurserna riktar sig till dig som gått nivåerna Bas, Breddning och Fördjupning/Träning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

Här koncentrerar vi oss på olika kortformsformat och games. Hur kan vi få in både skratt och/eller sorg, karaktärer och ett sammanhagn i en scen på 3 min - utan att stressa?
Vi utvecklar våra förmågor som krävs för detta lekfulla format.
Det är en utmärkt kurs för dig som vill briljera t ex i teatersport.
I kursen ingår en rookieföreställning.

VIKTOR ÖBERG är sedan 10 år verksam som improvisatör, pedagog och ljussättare vid Stockholms Improvisationsteater. Han är en mycket uppskattad kursledare vars kännetecken är massor av spontanitet, humor, värme och engagemang för sina elever.


KURS: 2212
Kursgånger: 10
Datum: 2022-02-14 - 2022-05-09
Veckodag: Måndag
Uppehåll: 28 februari, 11 och 18 april
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3800 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater
Kursledare: Viktor Öberg
Ja, jag vill anmäla mig nu!
..................................................

Fokus: Långform

Den här kurserna riktar sig till dig som gått nivåerna Bas, Breddning och Fördjupning/Träning på Stockholms Improvisationsteater eller motsvarande.

Här fokuserar vi på konsten att improvisera fram längre historier, så kallad långform. Vi arbetar med scener och sätter sedan ihop dem till historier. Då tränar vi på sådant som att bygga plattformar, bryta scener, effektivt berättande, spela fram huvudkaraktär, ta och ge fokus och hitta en dramatisk båge i historien.

Du kommer få konkret feedback för din personliga utveckling som improvisatör. I kursen ingår en frivillig rookieföreställning

KURS: 2220
Kursgånger: 10
Datum: 2022-02-09 - 2022-04-27
Veckodag: Onsdag
Uppehåll: 2 mars och 13 april
Tid: 19.40 - 21.40
Pris: 3800 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater scenen/Gula rummet
Kursledare: Adam Wern
Ja, jag vill anmäla mig nu!
...............................................


Fokus: Improvisera Sång

Älskar du musikaler?
Älskar du det teatrala och dramatiska, när folk plötsligt bara brister ut i sång och på ett hjärtskärande sätt uttrycker sina känslor med musik?

Det här är kursen för dig som tidigare tränat på improviserad sång och musikal och är redo för nästa steg.
Här kommer du att bredda dina kunskaper i olika musikstilar. Du kommer även att få arbeta med fördjupning av scenerna - att verkligen hitta laddningen mellan karaktärerna och spontant låta den omvandlas till sång. I kursen ingår även träning i att berätta längre historier.

Du kommer att få personlig feedback för att utvecklas som improvisatör och sångare.
Kursen avslutas med att ni spelar 2 rookieföreställningar.
Desssutom kommer ett extra par ögon att finnas under de två sista kurstillfällerna innan föreställningarna.

CAROLINE FALK är utbildad teater- och musikpedagog. Som improvisatör har hon deltagit i Survivor, Bakom Fasaden, Citylife och Den Improviserade Schlagerfestivalen. Utanför teatern så är hon körsångerska bakom artisten Filiz och hon sjunger även i Tensta Gospel Choir. Carolines kännetecken som pedagog och improvisatör är den smittsamma lekfullheten och spelglädje.

KURS: 2209
Kursgånger: 12
Datum: 2022-02-02 - 2022-05-04
Veckodag: Onsdag
Uppehåll: 2 mars och 13 april
Tid: 17.30 - 19.30
Pris: 4500 kr
Kursplats: Stockholms Improvisationsteater 'ANNEXET'
Kursledare: Caroline Falk
Ja, jag vill anmäla mig nu!
...............................................

SE ÄVEN:
Kurser i impro
Föreställningar
Teater för jobbet
Sttartsida

ENGLISH SECTION
Improv courses in English
Improv shows in English
Vi samarbetar med Studieförbundet SENSUS


© 1989 - 2022 Med ensamrätt
Stockholms Improvisationsteater
Sigtunagatan 12
113 22 Stockholm
08 - 30 62 42


Stockholms Improvisationsteater på Facebook Stockholms Improvisationsteater på Twitter istagram Stockholms Improvisationsteater på Instagram