Börscen

en improviserad föreställning som du tjänar på

Fyra spelskickliga improvisatörer var varsitt aktiebolag och publiken deras aktieägare.

Genom aktiehandel, direktdemokrati och diverse utomparlamentariska metoder, påverkade publiken improvisatörernas aktiekurser. Den improvisatör som hade högst värde vid kvällens slut premierade sina ägare med en improviserad aktieutdelning. På Börscen tillfredställdes den riskbenägne, den musikaliskt utsvultne, den kulturhungrande och den frustrerade vardagsmänniskan.

Spelades våren 2002

Medverkande

Karin Bergstrand, Jakob Isberg, Helena Zetterman, Robert Weitz, Pelle Arhio