Skala 1:1

en improviserad helaftonsföreställning

I "Skala 1:1" visade vi, precis som i Robert Altmans film "Short Cuts", korta sekvenser av små historier som sedan vävdes samman till större logiska och ologiska berättelser och pendlade mellan tid och rum. Dessa bildade en helhet i full skala som pendlade mellan tid och rum, logik och fantasi, komedi och tragedi.
Formen vi använde oss av i "Skala 1:1" är framarbetad av den San Franciscobaserade improvisationsgruppen True Fiction Magazine som under mer än tio år arbetat fram och utvecklat denna form av långa improviserade historier där ensemblespelet är viktigt. Regina Saisi, improvisatör från True Fiction Magazine, inledde arbetet med en tre veckor lång workshop. På detta sätt ville vi fortsätta att utveckla improvisationen som konstart. Efter detta tog Roger Westberg över repetitionsarbetet. Roger var en av grundarna av Teater Pero och är kanske mest känd för sin monologföreställning "Hamlet en stand up".
Detta är grunden till en mer fördjupad och variationsrik improvisationsform där publiken lovas en ny händelserik föreställning varje kväll. Under en improviserad föreställning är publikens deltagande en viktig del för handlingens utvecklande möjligheterna att få se t.ex paralellhistorier eller rollfigurernas tidigare liv är oändlig. I varje föreställning presenterades helt nya historier och berättelser - vilket gjorde varje kväll till en premiär.

Spelades våren och hösten 2000 samt våren 2001.

"Det här är Teatersport™ upphöjd till skön konst, improvisationer så väl förberedda att de knappt kan skiljas från manusbaserat arbete." Kristjan Saag, Göteborgs Tidningen