Improlotto

en hasardföreställning i turordning

I "Improlotto", som vi firade 10-års jubileum med, presenterade vi ett underhållningsprogram vars innehåll bestod av improviserade nummer som färgades av omvärlden och dagsaktuella händelser. Ett visst antal fasta programpunkter återkom från föreställning till föreställning, bl.a det obligatoriska bingospelandet, nu-i-stunden-skapade sångnummer som husbandet Gregor Bergman musiksatte och vi fick följa den improviserade verklighetspåhittade dokumetärsåpoperan om ett dansbandet "Swinglers".

Spelades hösten 1999.

"Det är svårt att inte låta sig imponeras av improvisatörernas säkerhet och samspel, inte minst i sångnumren där texten hittas på i samma ögonblick som den sjungs." alltomstockholm

Musiker

Gregor Bergman