Livets väntrum...?
På en liten teater pågår livet samtidigt som en grupp människor samlats för att vänta på sin tur. En enaktare i två akter om rollerna vi spelar.

Skådespelare:
Anna Nordberg, Catarina Nilsson, Cecilia Sundström, Fredrik Librand, Inger Wadell, Jan Sandberg, Johan Hoffman, Kristin Emilsson och Maria Westerståhl.

Konstnärlig ledare: Johan Humlesjö

Medverkande

Musiker

Datum