Elaine Bergqvist

Stockholms Improvisationsteater och Elaine Bergqvist på din arbetsplats!

Härskarteknik är ett verktyg som används för att rubba balansen på arbetsplatsen. Den används av kvinnor och män, mot kvinnor och män. Den används medvetet men oftast omedvetet. Den påverkar arbetsklimatet och är kontraproduktiv.
Att satsa på arbetsklimatet är en konkret investering i verksamheten, färre sjukskrivningar och bättre jobbstämning. Identifiera härskarteknikerna på er arbetsplats och undvik dem.

Elaine Bergqvist, författare till den uppmärksammade och populära boken ”Härskarteknik” ger er verktygen för att närma er en trevligare och mer balanserad arbetssituation.

Som retorikkonsult är Elaine Bergqvist en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och rådgivare. Hon har en fil kand. i retorik inom tre huvudområden: generationskultur, härskartekniker och interkulturell kommunikation. Elaine är författare till boken “Härskarteknik - den fula vägen till makt”. Hon är flitigt anlitad som retorikexpert i radio, tidningar och tv. Hon stod bl.a. som andra talare efter Göran Persson på “Stora Retorikdagen” i Stockholm och Göteborg.