Skräddarsydda case

”- Vi behövde få upp ett problem till ytan”
”- Vi behövde visa hur våra nya kärnvärden kunde se ut i vardagen på företaget”
" - Vi vill skapa en ny kultur på vår arbetsplats"

Impro som diskussionsunderlag i skräddarsydda case:

Kunder vänder sig till Stockholms Improvisationsteater av olika anledningar. En av anledningarna är att det finns ämnen eller problem som behöver lyftas upp till ytan på ett lättsamt och konkret sätt.
Stockholms Improvisationsteater kan skapa case tillsammans med uppdragsgivaren där konkreta situationer i uppdragsgivarens vardag lyfts fram och belyser ämnet i fråga.

Dessa scener kan sedan användas som diskussionsunderlag och material i ett fortsatt arbete på en konferens och i vardagen.

Det unika med improvisationsteater i dessa sammanhang är aktualiteten och möjligheten att använda sig av åhörarna som finns där och deras upplevelser och sanning. Det blir aktuellt, konkret och personligt utan att vara privat.

Röster från kunder:

”Det var så bra eftersom jag kunde kritisera skådespelarnas sätt att angripa ett problem istället för att direkt angripa min kollega”

”Eftersom det blir så uppförstorat så skrattar man, samtidigt som man känner igen sig. Det är avväpnande och på en gång väldigt träffande.”

”Flera veckor senare satt jag på ett möte och insåg att jag gjorde precis som vi sa att man inte skulle göra till dem på scenen. Aha upplevelse långt senare mitt i vardagen. Det hjälpte verkligen mig i min yrkesroll som säljare.”