Produktionskurs Nödutgång: Förlorade Historier

Improvisationsteater i två akter

Andra terminens arbete visas här upp under Pauline Wolffs ledning.

Medverkande

Karin Lindström, Niklas Jarneheim, Ola Aurell, Olof Tyche, Leonardo Diaz Valdivia, Erik Garsten, Tora Blomberg, Erik Alquist, Åke Philips, Rebecka Carlsson, Andrea Hökerberg, Anna Neider

Musiker

Ole Ornered