PRODUKTIONSKURSER

INTRESSEANMÄLAN TILL PRODUKTIONSKURS

Våra produktionskurser riktar sig till dig som gått minst nivåerna bas, breddning, träning och fokus på Stockholms improvisationsteater eller motsvarande.
I en produktionskurs ges rejäla utmaningar och verktyg för din utveckling som improvisatör, både i ditt eget scenarbete och i ditt samspel med gruppens övriga medlemmar. Den personliga feedbacken ges stor plats. Grupperna arbetar tillsammans fram ett föreställningskoncept eller så har kursledaren ett färdigt format förberett.
Vill du undersöka detta med oss?

OBS, din anmälan är endast en intresseanmälan. Uttagning till kurserna sker via referens och/eller intervju. Du kommer att bli kontaktad av kursledaren.
Du betalar först när du fått en plats på kursen.


HÄR ÄR DE FYRA PRODUKTIONSKURSER SOM SÖKER IMPROVISATÖRER:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BROTTET
Ett mord har begåtts. Vi får följa hur detektiverna tillsammans med kriminalteknikern successivt samlar information för att reda ut vad som hänt. Parallellt får vi se vad som faktiskt hände genom att se glimtar från offrets liv innan brottet begicks.

I denna produktionskurs arbetar vi med att berätta en historia där vi börjar från slutet. Lyssningen ställs på sin spets och mycket träning kommer att läggas på att berätta en historia där publikens fantasi ges utrymme att komplettera det som inte berättas. Vi kommer också att arbeta mycket med att skapa flerdimensionella karaktärer med komplexa och trovärdiga relationer.
Gruppen leds av Eva Löfgren som har 15 års erfarenhet av improvisationsteater
en termins produktionskurs under hösten 2018
Repeterar tisdagar 19.50-22.05
Tre föreställningar i december 2018

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
FESTEN
är en produktionsgrupp som arbetar med improviserat drama med förkärlek för moderna relationer, vilket har genomsyrat gruppens två produktioner

Gruppen leds av Janne Berg som arbetat 25 år med improvisationsteater.
Två terminers kurs
Repeterar tisdagar 17.30-19.45
Åtta föreställningar under vintern/våren 2019 (januari + maj/juni)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ÖGRUPPEN
är mångårig produktionsgrupp på SIT med hög ambitionsnivå. Gruppen spelar utforskande, med stor tonvikt på relationer och känslor, oavsett om ämnet är släkt, campingsemester, framtidsscenarios eller amerikafarare. Extra stor vikt läggs vid att jobba ihop som grupp, både på och utanför scen. Ögruppen gillar att jobba ambitiöst med kostym, rekvisita och scenografi, samt att utmana ramarna för när och var föreställningarna börjar och slutar i publikens sinne.

Kursledare hösten 2018 är Per Gottredsson och under våren 2019 Linda Gustafsson.
Två terminers kurs
Repeterar tisdagar 19.50-22.05
Åtta föreställningar under vintern/våren 2019 (januari + maj/juni)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
JORDFOLKET
har arbetat på temat relationer mellan människor. Under hösten arbetade dom fram en långform med par-relationer och familjerelationer i fokus. Vårens produktion hittade sin inspiration i antika dramer. Gruppen tränade länge på att ge miljöbeskrivningar och att hålla monologer. Under processen utvecklade gruppen skådespeleriet och långforms-verktyg som passade in i koncepten.

Kursledare är Viktor Öberg som är en mycket erfaren och populär pedagog här på teatern..
Två terminers kurs
Repeterar tisdagar 17.30-19.45
Åtta föreställningar under vintern/våren 2019 (januari + maj/juni)

Två terminers produktionskursen betalas i två omgånger. Första del betlas innan kursstart på höstterminen och andra delen betalas i januari 2019.