PRODUKTIONSKURSER

INTRESSEANMÄLAN TILL PRODUKTIONSKURS

Våra produktionskurser riktar sig till dig som gått minst nivåerna bas, breddning, träning och fokus på Stockholms improvisationsteater eller motsvarande.
I en produktionskurs ges rejäla utmaningar och verktyg för din utveckling som improvisatör, både i ditt eget scenarbete och i ditt samspel med gruppens övriga medlemmar. Den personliga feedbacken ges stor plats. Grupperna arbetar tillsammans fram ett föreställningskoncept eller så har kursledaren ett färdigt format förberett.
Vill du undersöka detta med oss?

OBS, din anmälan är endast en intresseanmälan. Uttagning till kurserna sker via referens och/eller intervju. Du kommer att bli kontaktad av kursledaren.
Du betalar först när du fått en plats på kursen.


HÄR ÄR DE FYRA PRODUKTIONSKURSER SOM SÖKER IMPROVISATÖRER:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BROTTET
Ett mord har begåtts. Vi får följa hur detektiverna tillsammans med kriminalteknikern successivt samlar information för att reda ut vad som hänt. Parallellt får vi se vad som faktiskt hände genom att se glimtar från offrets liv innan brottet begicks.

I denna produktionskurs arbetar vi med att berätta en historia där vi börjar från slutet. Lyssningen ställs på sin spets och mycket träning kommer att läggas på att berätta en historia där publikens fantasi ges utrymme att komplettera det som inte berättas. Vi kommer också att arbeta mycket med att skapa flerdimensionella karaktärer med komplexa och trovärdiga relationer.
Gruppen leds av Eva Löfgren som har 15 års erfarenhet av improvisationsteater
en termins produktionskurs under hösten 2018
Repeterar tisdagar 19.50-22.05
Tre föreställningar i december 2018

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
FESTEN
är en produktionsgrupp som arbetar med improviserat drama med förkärlek för moderna relationer, vilket har genomsyrat gruppens två produktioner

Gruppen leds av Janne Berg som arbetat 25 år med improvisationsteater.
Två terminers kurs
Repeterar tisdagar 17.30-19.45
Åtta föreställningar under vintern/våren 2019 (januari + maj/juni)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ÖGRUPPEN
är mångårig produktionsgrupp på SIT med hög ambitionsnivå. Gruppen spelar utforskande, med stor tonvikt på relationer och känslor, oavsett om ämnet är släkt, campingsemester, framtidsscenarios eller amerikafarare. Extra stor vikt läggs vid att jobba ihop som grupp, både på och utanför scen. Ögruppen gillar att jobba ambitiöst med kostym, rekvisita och scenografi, samt att utmana ramarna för när och var föreställningarna börjar och slutar i publikens sinne.

Kursledare hösten 2018 är Per Gottredsson och under våren 2019 Linda Gustafsson.
Två terminers kurs
Repeterar tisdagar 19.50-22.05
Åtta föreställningar under vintern/våren 2019 (januari + maj/juni)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
JORDFOLKET
Jordfolket spelar temat Förvandlingen

En dramaföreställning där man utforskar mänsklig dynamik och relationer i en alternativ verklighet. En verklighet där man skruvar på de värderingar och normer som vi normalt tar för givet. Där det övernaturliga och oförklarliga är en del av vardagen som ett överhängande hot eller lockelse om att förvandlas.

Detta är en värld där gränsen mellan utopi och dystopi suddas ut, där allt annat än norm är förbjudet och där vissa har svårt att passa in i gruppen. Likt vår verklighet finns bubblande känslor av kärlek, hat och allt däremellan. Berusande makt och längtan efter tillhörighet och status blandas med nyfikenhet om vad som finns bortom knuten.

Så kom med och torteras av icke-våld, räds ljudet av musik, hänförs av medelmåttighet eller njut av ensamhet i en värld som vår.. men lite annorlunda.

Kursledare är Per Gottfredsson som är konstnärlig ledare på teatern.
Två terminers kurs
Repeterar tisdagar 17.30-19.45
Åtta föreställningar under vintern/våren 2019 (januari + maj/juni)

Två terminers produktionskursen betalas i två omgånger. Första del betlas innan kursstart på höstterminen och andra delen betalas i januari 2019.